Coeficientul de Arhitectură / 08.06.2010

1 / 3
Exemplu de title pt imagine

text
CofA este un studiu care porneşte de la o simplă observaţie: dezvoltarea oraşelor se bazează pe un sistem de reguli care limitează inovaţia formală sau măcar voinţa de a crea forme a arhitectului. În Bucureşti, aceste reguli sunt exprimate în principal ca limite ale indicatorilor urbanistici CUT, POT şi regimul de înălţime. Conjugarea acestora cu dorinţa firească de a exploata potenţialul economic al terenului conduc la definirea unui perimetru pe suprafaţa terenului şi ridicarea acestuia în înălţime în limita maximului permis. Rezultatul este un poligon extrudat, o prismă poligonală simplă şi lipsa unui spaţiu de libertate echivalent cu interpretarea volumetrică a programului arhitectural. În acest context, solicităm introducerea unui nou indicator în legislaţia urbană actuală – CofA, coeficientul de arhitectură. Prin contrast cu POT, CUT... CofA defineşte un spaţiu de libertate formală a arhitecturii. Se exprimă ca procent al CUT-ului (CofA=20%CUT). CofA foloseşte reglementările tradiţionale ale practicii de arhitectură pentru a afirma contrariul: un spaţiu al libertăţii formale. Ca atare, CofA reprezintă şi un pariu al profesiei, o promisiune pentru valoare arhitecturală şi urbană, prin opoziţie cu un sistem de reglementare care stabileşte exclusiv cantitatea arhitecturii în oraş.
Medii de diseminare:
prezentare publică în cadrul Anualei de arhitectură, Bucureşti, ediţia a VIII-a, 2010, Organizator Filiala Teritorială Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România
Revista Zeppelin, nr.91, Bucureşti, februarie 2011

date
Statut: realizat
Realizare: 2010

credite
Echipa: arh. Emil Burbea, arh. Oana Iacob (Coarfă), arh. Alexandra Liţu, arh. Radu Ponta,